Genel Bilgiler

Genel Bilgiler
   Fen-Edebiyat Fakültesi, 3 Eylül 1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/09/1997 tarihli ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesi kurulduktan sonra Fakültemiz buraya devredilmiştir. Rize Üniversitesi’nin ismi, 11 Nisan 2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu” ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 1998 yılından bu yana 19 yıllık tecrübe ile eğitim veren Fen-Edebiyat Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine Zihni Derin Yerleşkesi içerisinde devam etmektedir. Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olup Fizik Lisans mezunu vermektedir.
    Bölümümüzün hedefi, yüzyılımızın gerektirdiği bilgi, tecrübe ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, Türkiye'de sürekli artan ve gittikçe daha büyük oranda eğitimleşen nüfusumuzun gerek duyduğu öğretim üyelerini yetiştirmek, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmek, problemlere çözümler üretebilen, ulusal değerlerin farkında, kalite ve teknik açıdan Türkiye sanayinin Dünya çapında rekabet gücüne katkıda bulunacak ve nükleer tıptan eğitime kadar birçok alanda hizmet verecek uluslararası düzeyde nitelikli Fizikçi yetiştirmektir.
Bölümümüzde lisans eğitimin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bölümümüzde Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Atom ve Molekül Fiziği alanında hem deneysel hem de teorik olarak yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca süperiletkenler ve yarıiletkenler konularında oldukça iyi imkanlara sahip araştırma laboratuvarlarında çalışmalar devam etmektedir.

Vizyonumuz
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen yüksek nitelikli ve ilkeli öğretim üyesi kadrosuna sahip olmak
  • Çalışma koşullarını iyileştirerek eleman ve öğrencilerin verimliliğini artırmak
  • Üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek
  • Mezunlarını tercih edilenler listelerinde üst sıralara yerleştirmek
  • Ülkemizin ve dünyanın önemli problemlerine yönelik çalışma konularına ağırlık vermek
Misyonumuz
    Yüzyılımızın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde sorunlara çözümler üretebilen, ulusal değerleri önemseyen kaliteli fizikçiler ve araştırmacılar yetiştirmek, çeşitli alanlarda uluslararası seviyede teknolojiye yönelik araştırmalar yapmak, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına sunmaktır.