Anabilim Dalları

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
   Atom ve molekül fiziği, genel olarak atomun ve moleküllerin yapısı, enerji düzeyleri, dalga fonksiyonlari ve elektromanyetik geçişleri, atomlar arası bağlar, molüküler yapılar, atom modeli, atomik spektroskopide ince yapı ve aşırı ince yapı, spektroskopik gösterim ve enerji seviyeleri, geçiş olasılığı ve seçim kuralları, Zeeman olayı, Stark olayı, moleküler spektrum, iyonik bağlar, dönme, titireşim ve elektronik geçiş spektrumu, lazer gibi bölümleri- inceleyen fiziğin bir alt dalıdır.
 
Anabilim Dalı Kadrosu

Prof. Dr. Hasan BALTAŞ (Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Erkan KIRIŞ (Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı)

Genel Fizik Anabilim Dalı
   Genel Fizik Anabilim dalı, disiplinlerarası çalışan bir anabilim dalı olup matematik, kimya ve biyoloji fen anabilim dalları ve elektrik ve elektronik, malzeme ve metalurji, çevre gibi mühendislik anabilim dallarıyla ortak çalışmalar yapmaktadır. Öğretim elemanları ve çalışma grupları aşağıda detaylı verilmiştir.
 
Anabilim Dalı Kadrosu
Doç. Dr. Murat TOMAKİN (Genel Fizik Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer AS 
Arş. Gör. Dr. Sait Barış GÜNER
Arş. Gör. Dr. Yasin HACISALİHOĞLU

 
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı
   Katıhal fiziği genel anlamda maddenin katı haliyle ilgilenir ve maddenin teknolojik anlamda kullanımını belirleyen elektrik, manyetik, optik ve esneklik (mekanik) özelliklerini amorf veya kristal yapısına bakmadan temel fiziksel prensiplerden hareketle inceler.
  Katıhal Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyelerinin çalışma alanları, maddenin elektrik, manyetik ve optik özelliklerinin belirlenmesine yoğunlaşmıştır.  Birçok deneysel altyapıya sahip olan bölümüz katıhal fiziği laboratuvarlarımızda metalik alaşım, yarıiletken, manyetik, ferromanyetik yarıiletken, tek-kristal, polikristal veya amorf yapıda nano-tel, nano-parçacık, ince film veya külçe olarak hazırlamaktır. Ayrıca elektrik ve optik özellikleri sıfır alan altında 10-300K sıcaklık aralığında, manyetik ve yapısal özellikleri ortak çalışma grubumuz olan laboratuvarlarla birlikte incelenmektedir. Katıhal fiziği araştırma Laboratuavrlarında Yüksek Sıcaklık ve Düşük Sıcaklık Süperiletken malzemelerde YBCO ve GdBCO tek kristal süperiletken malzemeler ve Türk Boru ve Magnezyumu içeren MgB2 süperiletken alzemelerin üretimi yapılmaktadır. Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarında 20-300 K sıcaklık aralığında 3 boyutlu süperiletken malzemelerin manyetik kaldırma kuvveti ölçümleri ve direnç-sıcaklık ölçümleri de gerçekleştirilmektedir. Maddenin tanımlanmasında deneysel metotlarla elde edilen verilerin mevcut deneysel çalışmalarımızın yanında aynı zamanda teorik modelleme ve benzeşim teknikleriyle de malzemeye ait fiziksel parametreleri belirlenmektedir.
 
Anabilim Dalı Kadrosu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BATI (Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Dr. Mehmet Gökhan ŞENSOY
Arş. Gör. Aylin HACISALİHOĞLU
Arş. Gör. Mustafa KANDEMİR

 
Nükleer Fizik Anabilim Dalı
    Nükleer Fizik, tüm atomların merkezlerinde bulunan küçük fakat ağır olan, aynı zamanda gördüğümüz her şeyin kütlesinin %99,9’unu oluşturan çekirdeğin anlaşılmasına yönelik çalışmaları içerir. Gerçekte, çekirdek etkileşen iki çeşit fermiyondan (proton ve nötron) oluşur; fakat bu fermiyonlar arasındaki etkileşim kuvveti çok iyi anlaşılamamaktadır. Çekirdek içindeki protonlar ve nötronların incelenmesi, çekirdeğin özelliklerini bir bütün olarak algılamamızda çok önemlidir.
    Çekirdeğin içyapısının anlaşılmasına yönelik çalışmaların yanında, çekirdekten yayınlanan radyasyonun uygulama alanlarında da oldukça yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Çekirdekten enerji üretimi, nükleer maddelerin tıpta teşhis ve tedavide kullanımı, çevresel radyasyondan popülasyonların aldıkları dozların ölçülmesi bu uygulamalardan bazılarıdır.
 
Anabilim Dalı Kadrosu
Doç. Dr. Recep KESER (Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nilay AKÇAY
Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN
Arş. Gör. Burcu EROL